Raamat "Turvalisuspoliitika 2013"

Prindi

Siseministeeriumi raamat "Turvalisuspoliitika 2013" on ülevaate Eesti turvalisuspoliitika põhisuundadest. See on aruanne siseministeeriumi prioriteetsetest valdkondadest, turvalisuspoliitika elluviimisest 2012. aastal ja meile pandud ülesannetest, millega oleme muutnud Eesti turvalisemaks paigaks.