Privaatsusinfo

Privaatsuspoliitika

 

MTÜ Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni Eesti osakond (edaspidi: IPA-Eesti) võtab isikute andmete kaitsmist väga tõsiselt. IPA-Eesti jaoks on oluline, et veebilehe kasutajad mõistaksid alati, millal milliseid andmeid kogutakse ja kuidas neid andmeid kasutatakse. IPA-Eesti tagab tehnoloogiliste ja organisatoorsete meetmetega andmekaitseeeskirjadest kinnipidamise, see kehtib ka välistele teenusepakkujatele, kes IPA-Eestiga koostööd teevad.
 

Isikute andmed

Isikute andmete näol on tegu infoga, mida saab kasutada isikute identiteetide tuvastamiseks. Selle info alla kuuluvad nimed, meiliaadressid, postiaadressid või telefoninumbrid. Selle alla ei kuulu info, mida ei saa ühendusse viia kindla isikuga (nt veebilehe külastajate arv). Kasutajad võivad IPA-Eesti veebilehte kasutada, ilma et neil oleks tarvis oma identiteeti paljastada. 

Kui kasutaja soovib IPA-Eestiga ühendust saada, küsitakse selleks tema nime ja muud isiklikku infot. Kasutajal on õigus otsustada, kas ta edastab need andmed. Siiski on teatud funktsioonide jaoks, näiteks uudiskirja saatmiseks; kommentaaride lisamiseks; foorumis postitamiseks jne. osade andmete jagamine kohustuslik ja väljad on vastavalt tähistatud. Kui küsitakse täiendavaid andmeid, on tegu vabatahtlikult jagatava mittekohustusliku infoga.

Isiklike andmete salvestamine ja töötlemine

IPA-Eesti salvestab kasutajate andmed eriti tugeva kaitsega serveritesse. Andmete kaotamise, andmete hävimise, andmetele juurdepääsemise, andmetega manipuleerimise või andmete levitamise takistamiseks on tarvitusele võetud tehnilised ja organisatoorsed meetmed. Juurdepääs andmetele on lubatud ainult vähestele, vastavate volitustega isikutele. Nemad vastutavad serverite tehnoloogilise ja kommertsiaalse hooldamise ning sisuhalduse eest. Siiski tuleb arvestada, et ka regulaarne kontroll ei paku täielikku kaitset kõikide võimalike ohtude eest.

Veebilehel küsitavaid andmeid edastatakse interneti kaudu krüpteeritud kujul.

Veebilehega ühendamisel salvestatakse serveritesse andmeid turvalisuse ja statistika eesmärkidel (nt IP-aadress, kuupäev, kellaaeg ja vaadatud leheküljed). Ei saa välistada, et nende andmete abil on identifitseerimine võimalik. Siiski ei kasuta IPA-Eesti IP-aadressi kasutaja identifitseerimiseks. Samas tohib IPA-Eesti kasutada kogutud IP-aadresse (anonüümse) statistilise analüüsi jaoks.

Lisaks kasutab IPA-Eesti liikmete nime, isikukoodi, postiaadressi, meiliaadressi, telefoninumbrit ja muid andmeid selleks, et seadusest tulenevalt pidada IPA-Eesti liikmete kohta arvestust.

Isiklike andmete edastamine kolmandale osapoolele

IPA-Eesti kasutab isikuid puudutavat infot ainult enda piires. 

IPA-Eesti ei edasta andmeid kolmandatele isikutele. Siiski edastab IPA-Eesti andmed vastavaid volitusi omavatele organisatsioonidele, kui seadus või kohtuotsus seda nõuab.

Küpsised ja veebikasutuse analüüs

IPA-Eesti kasutab oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse kodulehe külastaja veebilehitseja vahemällu. Küpsised võivad olla teatud funktsioonide jaoks tehnilistel põhjustel vajalikud. Suurem osa veebilehitsejatest on seadistatud küpsiste automaatseks vastuvõtmiseks. Kasutajad võivad küpsiste salvestamise välja lülitada või seadistada lehitsejat selliselt, et küpsise saatmisel ilmub vastav teade. 

Lisaks kasutab IPA-Eesti Google Analyticsi veebilehte turunduse ja optimeerimise eesmärkidel. Google Analytics võimaldab kasutaja käitumist täpsemalt analüüsida. Google kirjeldab selle süsteemi tööd järgnevalt:

„See veebileht kasutab Google Analyticsit, Google Inc. (edaspidi Google) veebianalüüsi teenust. Google Analytics kasutab nn küpsiseid, mis on Teie arvutitesse salvestatavad tekstifailid, mida kasutatakse teiepoolse veebilehekasutuse analüüsi jaoks. Küpsiste poolt loodud veebilehe kasutamise info saadetakse (koos Teie IP-aadressiga) Google serverisse USAs ja salvestatakse seal. Google kasutab seda infot, et analüüsida teiepoolset veebilehe kasutamist, et koostata ülevaateid veebilehe aktiivsusest lehe käitajale ja et pakkuda täiendavaid veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Lisaks edastab Google selle info vajadusel kolmandale osapoolele, kui seadus seda nõuab või kui kolmas osapool töötleb neid andmeid Google tellimusel. Mingil juhul ei loo Google seost Teie IP-aadressi ja teiste Google andmete vahel. Te võite küpsiste paigaldamist veebilehitseja vastava seadistamisega takistada; siiski juhime Teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei saa Te kõiki selle veebilehe funktsioone täies mahus kasutada. Selle veebilehe kasutamisega annate Te Googlele loa töödelda Teie kohta kogutud andmeid eelkirjeldatud viisil ja eelkirjeldatud eesmärgiga.“

Lingid teistele veebilehtedele

IPA-Eesti veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele. IPA-Eestil puudub kontroll selle üle, kas nende käitajad järgivad andmekaitseeeskirju.

Andmepäring

Kasutajal on õigus teada, millised andmed on tema kohta salvestatud, lisaks on tal õigus lasta neid andmeid korrigeerida, sulgeda või kustutada.

Kontakt

Lisainfo saamiseks käesoleva privaatsuspoliitika või muude andmekaitset puudutavate teemade kohta, samuti andmete kustutamise või järelpärimise jaoks, pöörduge aadressile: 

IPA Eesti osakond
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn

või saatke E-kiri aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.