Liitumisavaldus

Liitumisavaldus

 

Käesolevaga, esitades avalduse saamaks IPA Eesti osakonna liikmeks, kinnitan esitatud andmete õigsust ja kohustun esitatud andmete muutumisel koheselt teavitama IPA-Eesti juhatust. Samuti kinnitan, et olen tutvunud IPA-Eesti põhikirjaga, kohustudes sätestatud põhimõtteid järgima, teades oma õigusi ja kohustusi.

Suhtlemisel kolmandate isikutega ei kahjusta ma IPA organisatsiooni mainet ega väärkasuta IPA liikmelisust.

Teenistusest, töölt või koolist lahkumisel IPA-Eesti liikmelisust välistaval põhjusel kohustun sellest koheselt avalduse vormis teavitama IPA-Eesti juhatust, tagastama mulle väljastatud liikmepileti ja IPA-Eesti vara, samuti likvideerima kõik võlgnevused.

Eesnimi *
Perekonnanimi *
Isikukood *
Töötan/õpin/läksin pensionile asutusest *
Mobiilinumber *
0 (Min. 7 Characters)
Meiliaadress *
Postiaadress *
Valdan võõrkeeli *
Profiilipilt
Browse Files No file chosen

Lisades foto, kinnitan, et sellel olen mina ja nõustun oma foto avaldamisega IPA-Eesti veebilehe piiratud ligipääsuga, vaid teistele liikmetele nähtavas, osas.

Liitumiskingituseks soovin*
Käiseembleemi
Käiseembleemi
Hiirematti
Hiirematti
Kinnitus *

Käesolevaga kinnitan esitatud andmete õigsuse, et olen tutvunud IPA-Eesti põhikirjaga, vastan IPA liikmelisuse tingimustele, kohustudes sätestatud põhimõtteid järgima, teades oma õigusi ja kohustusi.
Lisaks kinnitan, et olen tutvunud IPA-Eesti kodulehe privaatsustingimustega, andes loa oma isikuandmete töötlemiseks IPA-Eesti liikmearvestuse pidamiseks ning osaliseks avaldamiseks kodulehe vaid IPA-Eesti liikmetele nähtavas osas.