Arthur Troop'i stipendium

Arthur Troop'i stipendium

IPA maailmaorganisatsioon toetab oma liikmeid igaaastaselt Arthur Troop’i stipendiumiga, võimaldamaks osalemist rahvusvahelistel koolitustel.ATS

Igal aastal antakse välja ülemaailmselt kuni kümme Arthur Troop’i stipendiumit, 2 igale maailmajaole.
Iga väljaantava stipendiumi suurus on kuni 3000 Šveitsi franki (umbes 2500€), mis on sihtotstarbeliselt kasutamiseks osalemisks seminaril IPA teabe- ja koolituskeskuses Gimborni lossis või samaväärses institutsioonis. Stipendiumit võib kasutada ka transpordi- ja majutuskulude katmiseks, mis on seotud koolitusest osavõtuga.
 
Taotlejad peavad olema kuulunud, enne taotluse esitamist, IPA liikmete hulka vähemalt ühe aasta.
Stipendium on kasutatav väljaandmisele järgneval kalendriaastal, mida ei ole võimalik pikendada.
 
Koolitusstipendium antakse politseiteenistuses olevatele IPA liikmetele, eelistades noori ja madalama auastmega liikmeid. Taotleja  peab esitama motiveeritud taotluse, milles esitab oma põhjendused, toetamaks tema valimist stipendiumisaajaks.
 
Taotlused esitatakse kohalikule osakonnale, kus taotlused vaadatakse läbi ja edastatakse koos osakonnapoolse toetuskirjaga IPA peakontorisse hiljemalt 31. märtsika.
IPA Eesti osakonna juhatusele peavad taotlused olema esitatud hiljemalt 1. märtsiks.
 
Täpsemalt stipendiumi statuudi ja taotlemise tingimuste kohta küsi IPA Eesti juhatuselt ja loe lisatud failidest (inglisekeelsed).
 

pdfProcedure_for_the_ATS_2019_E.pdf

Arthur Troop Scholarship Application