IPA Eesti uudised

"You and Me" - rahvusvaheline noorteprojekt Virumaal

Ühispilt Rakvere linnusesAugustis 2012 sai Virumaal IPA liikmete eestvedamisel, programmi Euroopa Noored Eesti büroo toel ja SA Archimedes rahastusel teoks rahvusvaheline noorteprojekt "You and Me".

 

Et kõik ausalt ära rääkida nagu oli, tuleb alustada ühest käesoleva aasta talvisest veebruarikuu päevast kui väike seltskond Ida regiooni IPAkaid istus ümber laua ja arutas kuidas Ida regiooni Jõhvi piirkonda arendada ja nähtavamaks muuta. Sealt tekkiski mõte ühest koostööprojektist erinevate riikide vahel. Valik langes rahvusvahelisele noorsoovahetusprojektile "You and Me", mille dokumente ka koostama asusin. Lisaks Lätile, Leedule ja Poolale tehti ettepanek projektis osaleda ka Saksa ja Soome IPA osakondadele. Viimased jäid aga n.ö äraootavale seisukohale. Pärast lugematuid parandusi, täiendusi, allkirju ja kooskõlastusi, saabus 02. juulil kauaoodatud rõõmusõnum – projekt kiideti heaks ja sai rahastuse.

KoostööharjutusPärast grupijuhtide eelkohtumist augusti alguses sai ajavahemikul 22-28.08.2012 Narva- Jõesuus Ida prefektuuri piirivalvebüroo valmidusüksuses teoks seitse päeva kestnud rahvusvaheline noorsoovahetusprojekt "You and Me“, mille põhiteemaks oli uimastiennetus läbi spordi ja välitegevuste. Õpiti kuidas olla aktiivne Euroopa kodanik ja tunnetati selle väärtusi. Projektis osalesid noored (3 poissi ja 3 tüdrukut) vanuses 13- 17 eluaastat Lätist Vidzeme regioonist, Poolast Bialystokist ja Eesti noored Vaivara vallast - igast riigist 6 noort ning 4 noort Leedust Utena regioonist. Iga riigi noorte gruppe saatvad 2 täiskasvanud grupijuhti olid politseiametnikud ning ühtlasi Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni liikmed.

Alguses, kui noored saabusid Narva- Jõesuusse valmidusüksuse territooriumile, olid nad üksteisele võõrad ning hoidsid kuidagi omaette. Peale tutvumismänge ja sissejuhatavaid ühistegevusi hakati vähehaaval julgemalt suhtlema ning suhtlema teistest rahvustest noortega. Kui jäi vajaka keeleoskusest, siis püüti end arusaadavaks teha mingi asja viipamise või siis mõne tegevuse joonistamisega- peaasi et teine aru sai ja mõistis.

Esimeseks proovikiviks oli rahvusgrupiti diskussiooni aretamine teemal "Ennetustegevus meie riigis“. Iga grupp sai teha ettekande teistele, mida nad omavahel arutasid ja leidsid ennetustegevuse kohta.. Kui kõik grupid olid oma ettekanded ära teinud võis kokkuvõtvalt öelda, et riigiti on ennetustöö erinev. Näitena kui Eestis pööratakse rõhku paralleelselt noorsooga tegelemisele ka täisealiste sihtgrupile, siis Poolas tegeldakse eelkõige kooliealistega ning teised sihtgrupid on jäänud tahaplaanile.Narva kindluses

 

Koos vaadati ennetusfilme, milleks oli „Die Joung 2“ ja „Tegi pätti 6, 7, 8, 9“ ning šokiteraapiana mõningaid õpetlikke klippe internetist. Peale igat filmi toimusid arutelud noortel omavahel segagruppidena ning lõpuks räägiti üle filmiklippide mõttest, et kõik saaks ühtselt aru, mis oli nendes iva- tegelikult tõid erinevad segagrupid välja kõik põhipunktid.

Laagri jooksul oli palju usaldus ja kommunikatsioonimänge, kus osalejad panid end proovile teistest rahvustest noorte juhendamisega- mida aeg edasi seda paremini saadi üksteisest aru.

Toimus väljasõit tutvumaks Narva kindluse ja Rakvere linnusega. Nii Narvas kui Rakveres rääkisid giidid ajaloost ja piirkonna eripärast. Rakvere linnuses said osalejad ise proovida ristirüütlite aegset varustust ja riietust, mis polnudki nii kerge ühtse komplektina. Reisilt õhtul tagasi naastes olid kõik osalejad väsinud pikast ja sisutihedast päevast, kuid siiski rahulolevate ilmetega.

Meeskonnatööna ehitati Narva- Jõesuu rannas liivalosse- kindlusi. Ehitustööde käigus astus ligi nii mõnigi möödakäija ja küsis mida me teeme ning kust kohast me oleme. Noored ehitajad vastasid julgelt igale küsimusele ning kui kuuldi, et tegemist on noortega erinevatest riikidest, siis oldi vägagi üllatunud. Üllatunud nii Narva- Jõesuus programm Euroopa Noored poolt toetatud projektist ning ka sellest, et ka väiksemates kohtades on võimalik läbi viia noorsooprojekte.

Leedu kultuuriõhtuLeedu kultuuriõhtuEesti kultuuriõhtu

 

Igal õhtul olid erinevad rahvusõhtud, kus pakuti rahvusrooga õhtusöögiks, mille valmistasid noored ise, mängiti- tantsiti ning õpiti ütlema viisakusväljendeid erinevates keeltes – meile, Eestlastele tundus olevat raskemaks keeleks Poola keel kuna neil on kõrvuti koos sellised susisevad tähed nagu "šžcz“ ning hääldus on hoopis teistmoodi. Rahvusroa valmistamise poolelt võib öelda, et kõik riigid kasutasid söögi valmistamiseks kartulit- seega kartul ruulib!

Projekti viimasel päeval said kõik osalejad tunnistuse rahvusvahelises projektis osalemise kohta koos õpitulemustega ning meened IPA Eesti osakonnalt. Samuti said IPA liikmetest grupijuhid vahetada omavahel kogemusi ja kontakte, seda loomulikult deviisi all: "Servo per Amikeco - teenida sõpruse kaudu!“

Mida õpiti laagri toimumise ajal erinevates õpitubades?

Õpiti suhtlema ja arvestama üksteisega, saadi keelepraktikat suhtlusel inglise ja vene keeles, õpiti tegema meeskonnatööd ning saadi teada sarnasusi ja erinevusi erinevate kultuuride ja keelte vahel.Projektijuht- vana viiking Rakvere linnuses

Projekt viidi ellu programmi Euroopa Noored Eesti büroo toel, sihtasutuse Archimedes rahastusel ning Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri korrakaitsebüroo eestvedamisel.

Projekti õnnestumisele aitasid kaasa Vaivara Vallavalitsus, Ida prefektuuri piirivalvebüroo valmidusüksus, OÜ Jestec ja Tallinna Munitsipaalpolitseiamet.

 

Peeter Pau
vanemkorrakaitseametnik
Ida prefektuur
IPA liige

 

Pin It