IPA Eesti uudised

Muljeid Potsdami konverentsilt

02.-07.09.2014 toimus Saksamaal, Potsdamis 39. IPA maailmaorganisatsiooni konverents.

 

Hakatuseks üks täpsustus – maailmaorganisatsiooni konverentsid/kongressid toimusid seni põhimõttel, et iga kolme aasta tagant toimub kongress ja vaheaastatel konverents. Mõte oli selles, et valimised ja põhimõtteliste otsuste vastuvõtmised toimusid kongressidel ning konverentsidel arutati nö igapäevaseid asju.

Sel aastal oli küll ametlikult konverentsi kord, kuid möödunudaastasel Kopenhageni konverentsil võeti vastu otsus, et 2014 toimub ühtlasi ka IPA erakorraline kongress. Miks, sellest allpool. Nii mööduski meil kokkusaamine selles vaimus, et alustasime konverentsiga, vahepeal muutus see kongressiks ja siis jälle konverentsiks. Eestist oli kohal allakirjutanu delegaadina ning külalistena Maret ja Marika.

Ja nüüd siis kõigest järjekorras. Kohal viibisid 63 riigi esindajad, kokku üle 200 delegaadi, vaatleja ja külalise. Konverents algas traditsiooniliste ettekannetega, kuulati ära  ja kinnitati rahvusvaheliste komisjonide aruanded, sh ka 2013. aasta finantsaruanne ning siis läks põnevamaks, so katkestati konverents ja algas erakorraline kongress.

Ja nüüd siis mõned kongressil vastu võetud põhimõttelised otsused ja minu kommentaarid sinna juurde:

 1. Alalise täitevorgani (PEB) volitused kehtivad tulevikus 4 aastat.
  2015 toimuvad korralised valimised ning siis valitud PEB-i liikmete volitused kehtivad senise 3 asemel 4 aastat.
   
 2. Kaob ära vahetegemine kongressidel ja konverentsidel.
  Alates 2015. aastast toimuvad ainult kongressid.
   
 3. Valimistel saab iga kandidaat kandideerida ainult ühele kindlale positsioonile.
  Seni oli praktika, et mõni delegaat kandideeris 1. asepresidendiks. Kui ta selleks valitud ei osutunud, kandideeris ta 2. asepresidendiks jne.
   
 4. PEB-i uus struktuur:
  - President
  - Peasekretär
  - Välisasjade komisjoni esimees
  - Siseasjade komisjoni esimees
  - Sotsiaal- ja kultuuriasjade komisjoni esimees
  - Administratsiooni juht
  - Finantsasjade laekur
  - Sotsiaalsete asjade laekur

Tuletan meelde, et senine struktuur oli president, peasekretär, peasekretäri asetäitja, 1., 2., ja 3. asepresident, laekur ning laekuri asetäitja. Muudatusega liideti kokku sotsiaal- ja kultuurikomisjon ning seonduvalt ülalmainitud punktiga 3 saab soovija tulevikus kandideerida ainult ühele kindlale ametikohale.

Lisaks oli mõnede riikide poolt esitatud veel terve hulk ettepanekuid muuta põhikirja mõningaid sätteid (valdavalt asendada üks sõna või lause osa teisega), kuid need ei leidnud enamuse heakskiitu. Jäi selline mulje, et mõned riigid soovisid kongressi päevakorra üle koormata ning seeläbi kongressi tööd takistada. Aga võib-olla oli see ainult minu subjektiivne ja vale arusaam asjast.

Muide – progress on jõudnud ka IPA konverentsidele. Kui seni toimus hääletamine käe tõstmisega (valimised loomulikult salajase hääletuse teel), siis nüüd oli esmakordselt elektrooniline hääletus. Igale delegaadile anti pult ning kui oli vaja hääletada, vajutasid nuppu. Mõningates tekitas see ka pisut meelepaha, sest uue süsteemiga ei olnud enam võimalik kindlaks teha, kuidas keegi hääletas.

Veel üks huvitav tähelepanek – Israeli delegatsioon tuli välja ettepanekuga, et kui PEB-i liikmeks valitakse isik, kes ei valda eriti hästi IPA ametlikke keeli, siis võib tema nö koduosakond oma kulu ja kirjadega talle alati tõlgi kaasa saata. IPA-s on kasutusel teatavasti 4 ametlikku keelt – inglise, saksa, prantsuse ning hispaania, kusjuures nö võrdseim võrdsete seas on inglise keel. Kui Israeli ettepanek oleks läbi läinud, siis oleksid sellest ennekõike võitnud nö rikkad osakonnad. Oleks ju mõeldamatu, et kui näiteks keegi meie osakonnast kandideerib PEB-i liikmeks, mingi ime läbi osutub valituks ja siis selgub, et tema inglise või saksa keele oskus ei ole ikka piisav ning me saadame temaga igale poole tõlgi kaasa. Kust me selle raha võtame!

Ja veel otsuseid:

 1. Alates 01.01.2016 läheb kogu IPA pere üle uutele, krediitkaardi mõõtu liikmepiletitele.
  Meie tegime teatavasti selle otsuse juba sel aastal ära ning läheme uutele liikmepiletitele üle alates 2015. aastast.
   
 2. Liikmeskonnast arvati välja Gabon.
  Kunagi võeti nad liikmeks, aga viimastel aastatel pole neist enam midagi kuulda, meilidele/kirjadele nad ei vasta, liikmemaksu ei tasu.
   
 3. Liikmeskonda võeti vastu Kasahstan, Montenegro ning Makedoonia.

Ja nüüd ka üks rõõmustav uudis – igal aastal märgitakse ära ka paarkümmend parimat veebilehte ning seekord arvati ka meid pronksiste nominentide hulka. AU JA KIITUS LAURILE!!!

 

Servo Per Amikeco
Ain Lepikult
IPA Eesti osakonna president

 

Fotod: Vytautas Pliuskus, IPA Leedu osakonna president.

 • 2014-09-03 10.10.36 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 10.30.38 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 10.33.33 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 10.33.57 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 10.34.20 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 10.35.13 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 10.35.55 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 10.36.14 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 10.46.49 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 10.47.46 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 10.50.47 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 11.09.12 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 11.11.32 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 11.12
 • 2014-09-03 11.16.56 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 11.24.26 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 11.35.21 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.15.56 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.16.56 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.17.00 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.19.26 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.20.13 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.20.39 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.22.14 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.22.50 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.23.26 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.25.20 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.28.34 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.31.40 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 12.32.14 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 13.02.19 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 14.51.47 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 15.19.07 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 16.41.04 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 16.48.46 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 17.00.48 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 17.31.02 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 17.32.13 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-03 19.55.44 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-04 08.53.24 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-04 12.27.50 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-04 12.34.23 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-04 19.53.14 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-04 20.32
 • 2014-09-05 09.29.44 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-05 11.53.14 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-05 11.53.52 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-05 11.56.01 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-05 12.06.02 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-05 12.06.20 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-05 12.18.41 IPA IEC 2014 Potsdam
 • 2014-09-05 12.43
 • 2014-09-05 12.54.29 IPA IEC 2014 Potsdam

Vaata ka siit pilte!

Pin It