IPA Eesti uudised

Üldkoosoleku kutse

Hea IPA liige koos kaaslasega!
Olete oodatud osalema IPA Eesti osakonna korralisel üldkoosolekul 01. aprillil 2017 algusega kell 16:00 Tallinnas, Pärnu mnt 139, PPA I korruse saalis.

Päevakava:

15:00-16:00 saabumine, registreerumine, tervituskohv.
Võimalus osta IPA meeneid.

16:00-18:00 üldkoosolek

  • 2016 aasta kokkuvõte;
  • Majandusaasta aruande kinnitamine;
  • Põhikirja muutmine
  • Liikmemaksu tõstmine summale 20€

Kaaslastele samal ajal ekskursioon Häirekeskusesse.

Pärast üldkoosolekut, algusega kell 19.00 toimub IPA Eesti ja IPA Soome osakondade ühine pidu trahteris Kochi ait. Muusikalist elamust pakub ansambel Debüüt.
Selgituseks, et IPA Soome osakond tuleb sellel aastal oma üldkoosolekut pidama Tallinna ja neil toimub see meiega samal ajal Viru hotellis.

Kui soovid tulla ainult üldkoosolekule siis teata sellest e-postile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 20.märts.2017. Koosolekul osalemine on tasuta.

Kui soovid tulla üldkoosolekule ja peole siis tasu osalustasu: 25€ hiljemalt 10.märtsil 2017 Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni Eesti osakonna arveldusarvele EE461010402017589005. Selgitusse märgi „üldkoosolek“ ning osavõtja(-te) nimi(-ed).

Selgitus põhikirja muudatuse kohta.

Põhikirja muudatused jagunevad keelelisteks parandusteks ja sisulisteks muudatusteks. Juurde on lisatud punktid 3.8.1 ja 3.8.2. Neis punktides on sätestatud juhatuse õigus jätta liige välja arvamata juhtudel, kui liige on teenistusest või töölt vabastatud koondamise tõttu või asub teenistusse või tööle Siseministeeriumis või selle valitsemisala teises asutuses. Samuti on täpsustatud auliikme välja arvamise tingimust. Põhiline sisuline muudatus puudutab vabaliikme staatuse mitte omistamist alates 01.01.2018.

Viide kehtivale põhikirjale.

Järgnevalt muudetavad punktid uues sõnastuses:

2.3 IPA Eestil on õigus teostada kõiki seaduslikke tehinguid; koguda sihtotstarbelisi annetusi; saada sponsorabi, sõlmida kokkuleppeid nii Eesti kui ka välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

3.1.2 Vabaliikme staatus omistatakse juhatuse otsusega enne 01.01.2018 pensionile jäänud tegevliikmele, kes on olnud IPA Eesti liige vähemalt 10 aastat, tasunud viimased 10 aastat igaaastaselt liikmemaksu ja on esitanud juhatusele vastava taotluse enne 01.01.2018.

3.1.3 Auliikme nimetuse võib IPA Eesti liikmele anda juhatuse otsusega tema eriliste teenete eest IPA Eesti ees.

3.5 Isik loetakse IPA Eesti liikmeks alates juhatuse või üldkoosoleku otsuses sätestatud kuupäevast.

3.6 IPA Eestist väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tasutud liikmemaksu ei tagastata. IPA Eesti juhatus kustutab väljaastunu ühe kuu jooksul liikmete nimekirjast.

3.7.2 kes muudel põhjustel kui pensionile jäämine ei vasta enam põhikirja punktis 3.1.1 sätestatud tingimustele või kes on oma tegevusega IPA Eestis või väljaspool seda raskendanud IPA Eesti tööd või kahjustanud selle huve või mainet.

3.8.1 Juhatusel on õigus jätta põhikirja punktis 3.1.1 sätestatud tingimustele mitte vastav liige IPA Eestist välja arvamata, kui liige on teenistusest või töölt vabastatud koondamise tõttu või asub teenistusse või tööle Siseministeeriumis või selle valitsemisala teises asutuses. Juhatus arvestab otsuse tegemisel liikme aktiivsust IPA Eesti tegevustes ja liikmemaksu korrektset tasumist.

3.8.2 Auliikme võib IPA Eestist välja arvata üksnes juhul kui auliige on oma tegevusega IPA Eestis või väljaspool seda raskendanud IPA Eesti tööd või kahjustanud selle huve või mainet.

4.2.3 tasuma kord kalendriaastas liikmemaksu. Auliikmed ja vabaliikmed on liikmemaksu tasumise kohustusest vabastatud;

5.2.9 liitumis- ja liikmemaksu määra kinnitamine;

5.8 Isiku valimisel või määramisel loetakse üldkoosolekul valituks või määratuks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse uus hääletamine võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. Kui ka kordushääletamisel saavad kandidaadid võrdselt hääli, siis heidetakse liisku.

6.1 IPA Eesti president valitakse üldkoosoleku otsusega kolmeks (3) aastaks. President esindab IPA Eesti osakonda siseriiklikel ja rahvusvahelistel üritustel ja kuulub hääleõigusliku liikmena juhatuse koosseisu

7.16.1 Üldkoosoleku poolt valitud juhatuse liikme tagasiastumise või IPA Eesti liikmete hulgast välja arvamise korral teeb juhatus ettepaneku üldkoosoleku poolt valitud juhatuse varuliikmele asuda juhatuse liikme ülesandeid täitma.

7.16.2 Üldkoosoleku poolt valitud Juhatuse varuliige teatab oma nõusolekust asuda juhatuse liikme kohale juhatusele kirjalikult.

Pin It