IPA Eesti uudised

In Memoriam Ain Kruuse

In Memoriam Ain Kruuse

13.10.2020 lahkus meie seast raske haiguse tagajärjel üle 22 aasta politseis töötanud ja üle 20 aasta IPA liige olnud Ain Kruuse.

Ain Kruuse alustas oma teenistust 1992. aastal Politseiameti Liikluspolitsei büroo Lääne-Viru rühma liikluspolitsei inspektorina, kus töötas peaaegu kolm aastat. 1995. aastast asus tööle Rakvere politseijaoskonna vaneminspektori ametikohale. Patrullteenistusega oli Ain seotud kuni 1999. aasta lõpuni, kui talle pakuti Lääne-Viru Politseiprefektuuri korrapidamise- ja arestimaja juhi kohta. Korrapidamise- ja arestimaja juhina töötas ta 2003. aastani. Aprillis 2003 asus tööle Ida-Viru Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna juhina ja töötas sellel ametikohal kuni ühendasutuse loomiseni 2004 aastal.

Aastatel 2004-2009 töötas Ain Jõhvi politseiosakonna juhina. 2010. aastal jätkas ta politseiteenistust piirkondliku politseitöö talituse juhina, kus sai realiseerida pikaajalisi teadmisi ning kogemusi läbi korrakaitsetöö planeerimise prefektuuris. Aastal 2014 jäi Ain Kruuse politseipensionile ning asus tööle erasektoris.

Politseiteenistuse jooksul ergutati Ain Kruuset korduvalt erinevate politsei ja Kaitseliidu teenetmärkide- ja ristidega laitmatu teenistuse ja oma panuse eest Eesti kaitseväe arengusse.

Sügav kaastunne Aini lähedastele IPA Eesti osakonna juhatuse ja liikmete poolt.

Pin It