IPA Eesti uudised

In Memoriam Jaan Rubin (1954-2021)

Täna, ööl vastu 1. juunit, lahkus meie hulgast pikaaegne IPA liige Jaan Rubin, kes aastatel 2001 kuni 2005 kuulus ka meie organisatsiooni juhatuse liikmete hulka.

Oma karjääri korrakaitses alustas Jaan peale ajateenistuse läbimist 1975. aastal Pärnu autoinspektsioonis inspektorina, millele järgnesid pikad tööaastad inspektsiooni juures tegutsenud Liiklusohutuse ametis. Kui 1991. aasta märtsis taasloodi Eesti politsei asus Jaan tööle Pärnu Politseiprefektuuri liikluspolitsei komissarina. 1992. aasta oktoobrikuust oli Rubin Pärnu politsei abiprefekt ja alates 30.12.1997 Pärnu politseiprefekt. 2001. aastal asus ta prefektina juhtima Rapla politseiprefektuuri, mis 2004 aastal reorganiseeriti politseijaoskonnaks. Rapla politseijaoskonna juhi kohalt siirdus ta 2005. aastal välja teenitud politseipensionile. Politseipensionärina jätkas Jaan tööd Lääne politseiprefektuuri siseaudiitorina ning hiljem logistika valdkonnas. Kolleegid mäletavad Jaani kui täpset, kohusetundlikku, "vanakooli" kolleegi.
Jaan Rubin astus IPA Eesti osakonna liikmeks veidi aega peale Eesti osakonna loomist, omades liikmepiletit nr 31. IPA Eesti osakonna liikmed mäletavad teda kui väga aktiivset liiget, kontaktide loojat ja piirkonna eestvedajat.

IPA Eesti osakonna juhatus ja liikmed avaldavad kaastunnet Jaani perele ja lähedastele.

Pin It