IPA-IAC uudised

IPA Rahvusvahelise Presidendi M. Odysseos'e Jõulude ja Uusaasta sõnum

Kuna aasta läheneb lõpule, soovin edastada Teile ja teie peredele, Alalise Täitevbüroo (PEB) ja minu enda nimel, meie parimad soovid uueks 2012.-ks aastaks.

 

Aastat 2011 on iseloomustanud taas vägivald ja raskused. Paljudes riikides on jätkunud kohalikud sõjad ja rahvusvahelise terrorismi suurenemise tõttu maksavad oma eludega süütud inimesed. Lisaks vägivallale ja rahvusvahelisele terrorismile, on rasked õnnetused, maavärinad, tsunamid, üleujutused, tulekahjud ja tormid tabanud paljusid riike, millede tulemuseks on tuhandete inimeste surmad, tõsised vigastused ja täielik vara hävimine. Kahjuks on ohvrite hulgas ka IPA liikmeid ja nende pereliikmeid. PEB soovituste põhjal Rahvusvahelise Sotsiaalkomisjoni (ISC) esimees aktiveeris hädaabi korraldamise ja esitas üleskutse rahalise abi saamiseks. IPA liikmed reageerisid sellele positiivselt ning rahalist abi ja muid kaupu saadeti kolleegidele leevenduseks. Ma kasutan võimalust, et veel kord tänada kõiki kolleege suuremeelsuse eest.

 Seetõttu meeldib mulle märkida, et põhilised ideaalid sõprusest ja solidaarsusest kõigi osakondade politseinike vahel, mida tutvustas aastal 1950 meie asutaja Arthur Troop, on ikka veel vägagi elus IPA peres.

Sõprus on meie assotsiatsiooni peamine eesmärk ja sõprus on midagi, mida tõestatakse keerulistel aegadel. Sõprus on, kui keegi teeb jõupingutusi, et teha midagi tingimusteta, arvestades teise isiku õigusi, austades nende õigusi ja ei püüa neid piirata. Kui me skeptiliselt arvame, et meie sõbrad omakasu peal väljas, siis oleme juba loobunud sõprusest.

Sõprus tähendab, et arvestatakse kõigi õigusi. Ainult läbi sõpruse ja solidaarsuse vaimu, saab ettetulevaid probleeme lahendada. Seda tuleb teha koos nagu üks, mitte eraldi ja üksteise vastu.

Meie asutaja oli nägemus maailma politseinike vahelisest sõprusest, kuid ma kahtlen, kas ta oskas oodata, et nii lühikese aja jooksul, IPA, ebasoodsates situatsioonides, suudab õitseda ja areneda sellise suurusega organisatsiooniks. Maailmas, täis konflikte, on ilmselt vaja rahvusvahelisi organisatsioone, kus inimesed saavad kokku sõpruses, solidaarsuses ja täielikus austuses.

Tipphetk sellel aastal oli 37. Rahvusvahelise Täitevkomitee (IEC) konverents Bukarestis, Rumeenias. Olen veendunud, et need, kes osalesid on minuga nõus, et see oli väga hea ja edukas konverents. Ma kasutan võimalust, et õnnitleda veelkord Rumeenia IPA osakonda nende suurepärase töö ja korralduse eest. Konverentsil lahendati tõsiseid probleeme ja otsused tehti sõpruses ja solidaarsuses. Macua osakond võeti ühehäälselt vastu 63.-nda liikmena IPA pere. Palju õnne ja minu parimad soovid teie eduks.

Rõhutades solidaarsust ja ühiseid huve 37. IEC konverentsil, võitluses kompromisse ja lahendusi leida, on tõend sellest, et signaal on mõistetud ja et ka tulevikus sõprus kaalub üle erinevad huvid. See põhimõte peab olema määrav reegel lähiaastate edasistes arengutes.

Kokkuvõtte seda Uusaasta sõnumit, ma tänan teid kõiki lojaalsuse eest IPA-le. Olles aktiivsed IPA liikmed, tunnen kohustust edastada teile minu erilise tänu, sest ilma tõhusa abita paljude IPA sõbrade poolt, kes kõigil tasanditel, on alati valmis andma oma toetuse IPA-le, meil ei oleks olnud võimalik seda saavutada.

Meie moto «Servo Per Amikeco» on väga sarnane kristlikule käsule «Armastage oma ligimesi». Eriti nendel päevadel peaksime seda meeles pidama ja mitte unustama, et selline teenimine peab alati põhinema vastastikkusel.

Kõigi PEB liikmete nimel, ja minu enda poolt, soovin teile kõigile tervist, õnne ja rahu aastal 2012. Neile, kes tähistavad jõule, soovin teile ja teie peredele Häid jõule.

Servo Per Amikeco

Michael Odysseos
Rahvusvaheline president

 

tõlge Lauri Läänsoo, Google abiga :)
Pin It