Blogid

Mida annab liikmelisus Rahvusvahelises Politseiassotsiatsioonis?

Olen üks nende hulgast, kes 24.10.1993 oli IPA Eesti osakonna loomise juures. 22 aastat on piisavalt pikk aeg, et koguda mälestusi, saada juurde kogemusi, kohtuda vanade tuttavatega ja leida uusi. Osaleda suvepäevadel, mõelda kaasa rahvusvahelistel konverentsidel ja kongressidel. Olen tänulik selle eest.

 

Organisatsioon on pidevas muutuses, on muutunud vajadused ja võimalused. Liikemeid on tulnud ja läinud, kuid on jäänud ühtsustunne, meie tunne IPA VAIM. Servo per amikeco.

SÕPRUS JA PROFESSIONALISM

Saades kõige suurema rahvusvahelise õiguskaitseorganite töötajate mitteriikliku ühenduse liikmeks, saate Te lihtsalt leida uusi sõpru ja luua kontakte politseinikega terves maailmas, vahetada nendega kogemusi oma professionaalsuse suurendamiseks.

Te võite täiustada oma haridust, võttes osa IPA seminaridest, sealhulgas Informatsiooni- ja Hariduskeskuses Gimborni lossis (Saksamaa). Kui Te olete noor õiguskaitseorganite töötaja, siis võite taotleda Arthur Troop’i stipendiumi, mis hüvitab Teile seminaridest osavõtu kulud (mitte rohkem kui üks kord aastas). Informatsiooni keskusest ja seminaride toimumise aegadest Te saate vaadata veebilehelt www.ipa-estonia.eu , www.ipa-iac.org 

PUHKUS JA TURISM

Te võite osa võtta IPA Sõpruse Nädalatest, mis viiakse regulaarselt läbi erinevate riikide rahvuslike sektsioonide poolt. See on suurepärane võimalus kokkuhoidlikult ja huvitavalt puhata välismaal, suheldes oma välismaiste kolleegidega. Sõpruse Nädalate toimumiseaegadest Te võite eelnevalt teada saada veebilehelt www.ipa-estonia.eu , www.ipa-iac.org

Te võite samuti kokku hoida välismaale reisides, kui kasutate IPA-Majade teenuseid. Elamiskulud nendes mini-hotellides on mitu korda madalamad kui riigis keskmiselt. Mõned IPA-Majad pakuvad IPA liikmetele TASUTA öömaja. Peale selle, paigutades oma kuulutuse rahvuslike sektsioonide foorumitele, Te võite saada küllakutse välismaiselt kolleegilt. Visiitide vahetamine – see on küllaltki levinud kontaktide vorm IPA liikmete vahel.

Reisil välisriigis Te võite läbi saada ilma professionaalse giidita, pöördudes kohaliku IPA allüksuse poole, kus leitakse kolleeg, kes viib Teile läbi tasuta ekskursiooni.

Kui Teil on hobi, siis Te võite kergesti leida mõttekaaslasi oma välismaiste kolleegide seast.

Kui Te armastate sporti, siis turniirid, mida viib läbi IPA , üllatavad Teid oma külalislahkuse, suurepärase korralduse ja minimaalsete majutamishindadega.

Igal aastal organiseerib IPA erinevates riikides noortelaagreid (assotsiatsiooni liikmete lastele vanuses 16 kuni 17 aastat), mis on taskukohased ja väga kasulikud.

ABI JA SOODUSTUSED

Kui Teil on vaja ekspertabi teises riigis, Te võite ilma bürokraatlike tõketeta asuda kirjavahetusse IPA rahvuslike sektsioonide liikmetega Teid huvitavas küsimuses ja saada usaldusväärset informatsiooni.

KOHUSTUSED

Kuid enne kui küsida, mida politseiassotsiatsioon võib Teie heaks teha, esitage küsimus „Mida Teie saaksite teha politseiassotsiatsiooni heaks?” Kui Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni liige Te peate:

Järgima politseiassotsiatsiooni Põhikirja;

Aitama IPA rahvuslike sektsioonide liikmeid nende visiitide ajal meie riiki (vastuvõtt, majutus, ekskursioonid jne);

Osutama moraalset ja materiaalset abi IPA rahvuslike sektsioonide liikmetele ja nende peredele, kui nad on sattunud hätta, said kannatada katastroofide tagajärjel jne;

Aitama siseasjade organeid ja vabatahtlikke kadunud kodanike, eelkõige laste, otsingutel;

Võtma aktiivselt osa IPA poolt organiseeritud organisatsioonilistest, kultuurilistest, spordiüritustest;

Kaasama politseiassotsiatsiooni siseasjade organite töötajaid, siseministeeriumi ja teiste jõustruktuuride veterane, kes toetavad IPA ideid ja on võimelised võtma jõukohaselt osa politsei vennaskonna tugevdamisest;

Kui Te viibite välismaal ja kasutate IPA teenuseid vastuvõtvas riigis, meeles pidama, et Te olete tegelikult hea tahte saadik, kes esindab mitte ainult oma riigi IPA sektsiooni, vaid ka tervet politseid. Politseiassotsiatsioon – see on ideaalne koht oma loominguliste, intellektuaalsete ja organisatsiooniliste võimete realiseerimiseks. Arenenud riikides on ühiskondlik tegevus inimese elu tähtis osa, mis annab võimaluse ühiskondlike ja riiklike institutsioonide koostöö vahendusel maailma parandada, tunnetada isiklikku olulisust ühiskonnas, avastada endas uusi andeid, väljuda harjunud ümbruskonna raamidest. Isegi kui rahvusvaheline politseiliikumine ei saa üheks Teie elumõtteks, tunnete Te ennast palju enesekindlamalt, teades, et Teil on sõpru- politseinikke terves maailmas.

Maret Tamra
IPA Eesti osakonna asutajaliige ja juhatuse liige