IPA Eesti uudised

Ülevaade nädalavahetusel toimunud IPA Eesti osakonna üldkoosolekust

Kasutaja hinnang: 5 / 5

Aktiivne tähtAktiivne tähtAktiivne tähtAktiivne tähtAktiivne täht

IPA Eesti osakonna uus juhatusIPA Eesti osakonna 2012 aasta korraline üldkoosolek toimus 3.-ndal märtsil Elvas Waide motellis.

 

Koosolekul osales 41 osakonna liiget ja 37 olid esindatud läbi volituste. Traditsiooniliselt olid meil külas IPA Soome osakonna esindajad, osakonna president Jari Liimatta ja Sata regiooni esimees Seppo Laakso.Koosoleku alustuseks anti sõna meie külalistele tervitussõnadeks.

Sellele järgnes IPA-Eesti presidendi Ain Lepikult'i ülevaade möödunud aastale. President tõi oma ülevaates välja tähtsamate tegevustena 2011 aastal osakonna oma veebilehe avamise, hotellidega lepingute uuendamised, koolituslepingud Politsei- ja Piirivalveametiga. 2011 aastal toimunud üritustest märkis ta ära igaaastased IPA bowlingu, üldkoosoleku ja suvepäevade toimumised. Välissuhtlusest tõstis esile Leedu politsei aastapäeval osalemise, suvepäevade korraldajate preemiareisi Saksamaale Nordrhein-Westfaleni liidumaale, meie liikme osalemise Amsterdamis esimesel IPA noorte politseiohvitseride maailma seminaril ja osalemise Kesk- ja Ida-Euroopa riikide IPA osakondade konverentsil Bulgaarias. Lisaks andis hr lepikult ülevaate Tallinnas toimunud Põhja- ja Baltimaade IPA osakondade koosolekust ja IPA 37. kongressist Rumeenias.
Käesoleva aasta plaanidest märkis ta ära liikmenimekirja korrastamise, uute liikmete värbamise, kandidaadi valimise esindamaks IPA-Eestit 2013 aastal IPA noorte politseiohvitseride maailma seminaril Austraalias ja osalemise Eesti Lastekaitseliidu poolt korraldatava lastelaagri korraldamisel Remnikul.

Järgmise päevakorra punktina oli IPA Eesti osakonna 2011 aasta majandusaastaaruande kinnitamine, mis kiideti üldkoosoleku poolt ühehäälselt heaks.

Järgnesid regioonide esindajate ettekanded möödunud aasta tegevustest.
Põhja regiooni tegevustele andis ülevaate Katri Bergmann, kes andis ülevaate viimasest igaaastasest bowlingu turniirist, mille seekord võistkondlikult võitis Lõuna regioon.
Kesktalituste ülevaate tegi Uno Laas. Uno tutvustas eelmise üldkoosoleku läbiviimist; osalemist IPA Soome osakonna üldkoosolekul; laskekoolitusest Saksamaal Selm Bork'is; Saksamaa IPA sõprade külaskäigust Eestisse; osalemisest IPA Leedu osakonna suvepäevadel; IPA-Eesti suvepäevadest, mis olid Põhja regiooni ja Kesktalituste korraldada; suvepäevade korraldajate preemiareisist Saksamaale Selm Bork'i sektsiooni 55 aastapäeva üritusele; külaskäigust Leedu IPA sõprade juurde. Käesoleva aasta plaanidest mainis ta külaskäiku Poola IPA sõprade juurde ja juuli lõpus reisi Saksamaale Selm Bork'i sõprusepäevadele, kuhu minnakse suure bussiga, kus pooled on meie ja pooled Leedu IPA liikmed.
Kaja Suur'e poolt oli ülevaade Lõuna regiooni tegemistest, kus rääkis Leedu IPA kongressil osalemisest, samuti Leedu IPA suvepäevadel käimisest.
Ida regioonist andsid ülevaate Karl Põder ja Enn Kuusik. Karl mainis väliskülaliste vastuvõtmisi, nii Saksamaalt kui ka soomest ja rääkis visiidist Leedu politsei aastapäeva üritustele. Samuti mainis ta võimalike projekte, mida nad soovivad sellel aastal rakendada. Enn Kuusik tutvustas visiiti Lübeckisse, nende sektsiooni 50. aastapäeva üritustele. Selle aasta plaanides on külaskäik Ungari IPA päevadele aprillis.
Lääne regiooni tegemisi tutvustas Janno Ruus. Janno tõdes, et Lääne regioonis on tegevused soiku jäänud. Janno tutvustas videoülevaatena lähemalt käiku Leedu politsei aastapäeva üritustele, millest nad koos Karliga osa võtsid.
Järgnes IPA-Eesti veebimeistri Lauri Läänsoo ettekanne milles ta tutvustas osakonna domeeni, veebilehte ja sotsiaalmeedias tegutsemist. Lauri rõhutas omalt poolt sotsiaalmeedia tähtsust ja pani liikmetele südamele, kes samuti suhtlevad sotsiaalmeedia keskkondades, et ka nemad jagaksid IPA-Eesti poolt avaldatud oma sõpradele, et teha IPA-Eesti nähtavamaks maailmale.

Peale ettekandeid alustati IPA Eesti osakonna juhtorganite valmistega, kuna eelmiste volituste tähtaeg oli lõppenud. Esmalt toimusid presidendi valimised. Presidendi kandidaatideks seati üles eelmine president Ain Lepikult, juhatuse liige Uno Laas ja juhatuse liige Karl Põder. Uno Laas taandas ennast kandidaadi kohalt ja soovitas enda toetajatel hääletada Ain Lepikult'i poolt.

Ülekaalukalt (71-7) võitis valimised ja järgnevad kolm aastat jätkab IPA Eesti osakonna presidendina Ain Lepikult.

Järgnesid IPA-Eesti 6 liikmelise juhatuse valimised. Kandidaatidena seati liikmete poolt 12 IPA liiget: Lauri Läänsoo; Karl Põder; Marge Valk; Uno Laas; Janno Ruus; Kaja Suur; Katri Bergmann; Alik Säde; Peeter Pau; Raili Pulk; Vilve Mill; Maret Tamra; Toivo Vinograadov. Janno Ruus taandas ennast juhatuse liikme kandidaadi kohalt.

IPA Eesti osakonna juhatuse liikmeteks osutusid valituks: Uno Laas (70 häält); Kaja Suur (59 häält); Karl Põder (58 häält); Lauri Läänsoo (56 häält); Marge Valk (49 häält); Katri Bergmann (44 häält).

Sellega lõppes IPA Eesti osakonna üldkoosoleku ametlik osa. Üldkoosolek videosalvestati ja kokkuvõte sellest avaldatakse IPA-Eesti liikmetele meie kodulehel.
Vahetult peale üldkoosolekut kogunes IPA Eesti osakonna juhatus uues koosseisus oma esimesele koosolekule, kus otsustati, et peasekretäri ülesandeid hakkab täitma Karl Põder, laekurina jätkab Kaja Suur ja reisisekretärina jätkab Katri Bergmann.

Ametlikule osale järgnes õhtusöök ja kultuuriline osa, kus meile esines Konguta segakoor, esitades oma väga omanäolist repertuaari, mis sisaldas ka popurriid nõukogudeaegsetest propagandistlikest teostest, nagu näiteks "Olgu jääv meile päike" ja "Katjusha". Hiliste öötundideni mängis meile tantsumuusikat ühemehe bänd Meelis Külaots, anekdootidega lõbustas Kaarel Tuvike ja lõõtsa tõmbas külamees Endel.

Vaata ka pildigaleriid

IPA-Eesti liikmena on sul võimalus toimunust ülevaade saada siin videosalvestuse vahendusel, mille leiad peale sisselogimist menüülingi "Liikmetele" alt.

Pin It