IPA Eesti uudised

Sünnipäevaõnnitlus

Head IPA liikmed,

Täna 20 aastat tagasi tulid Tallinnas kokku 65 Eesti politseinikku ja võtsid vastu alljärgneva avalduse:

 


„Meie, siin allakirjutanud, oleme otsustanud täna 24. oktoobril 1993. a asutada rahvusvahelise International Police Association’i (IPA) Eesti Vabariigis tegutseva iseseisva osakonna. Osakonna nimi on International Police Association – Eesti osakond, lühendatult IPA Eesti“.

Nagu näha, oli avalduse sõnastus 90. aastate algusele kohaselt suhteliselt konarlik, aga see ei muuda asja – Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni Eesti osakond oli loodud.

Nii see algas …

1994. a IPA Luksemburgi konverentsil võeti Eesti 1 aastase katseajaga IPA 55. liikmesriigiks ja 1995. a Viini kongressil sai Eesti IPA osakond maailmaorganisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks.

Tänaseks on IPA Eesti osakond 20 aastane. Juubelipidustused peeti juba juulis suvepäevade raames, kuid sellest hoolimata õnnitlen kõiki  IPA liikmeid sünnipäeva puhul!

Servo Per Amikeco
Ain Lepikult
IPA Eesti osakonna president

Loe ka meie ajaloost.