IPA Eesti uudised

Kopenhaagenis toimus IPA maailmaorganisatsiooni 38. konverents

17.-22.09.2013 toimus Taanis, Kopenhaagenis Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni (IPA) 38. aastakonverents, kus osalesid 60 riigi esindajad, Eesti delegatsioon oli kolmeliikmeline – Maret Tamra külalisena, Karl Põder vaatlejana ja Ain Lepikult delegaadina.

 

Konverentsil kuulati ära maailmaorganisatsiooni juhatuse (erinevate komisjonide) aruanded, võeti vastu järgmise aasta eelarve, tutvustati üksteisele parimaid praktikaid IPA elu elavdamiseks ning lisaks võeti maailmaorganisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks Armeenia.

Veel märksõnu konverentsi ametlikust programmist toimumise kronoloogilises järjekorras:

 • III noorte politseinike seminar toimub 2015. aastal Poolas, IV seminar 2017 Kanadas;
 • IPA videokonkursi võitis Hong Kong, järgnesid Israel, Austraalia.
 • Kuulutati välja 2014. a fotokonkurss;
 • Tunnustati parimaid veebilehti (Ühendkuningriigid, Israel, Austraalia, Iirimaa, Šveits, LAV)
 • Tunnustati kõige sportlikumat riiki – selleks osutus Leedu;
 • Otsustati kaaluda ülemaailmse nn IPA mängude (spordivõistluse) korraldamist;
 • II asepresident Werner Busch kiitis oma esinemises muu hulgas IPA Eesti osakonna suvepäevi ja sellega kaasnenud 20. aastapäeva tähistamist. Werner märkis, et meie osakond on küll väike, aga üritusel avaldus tõeline IPA vaim;
 • Tahetakse tervikuna üle minna uutele liikmepiletitele;
 • Konverentsidel minnakse üle elektroonilisele hääletusele (seni toimus asi käe tõstmisega);
 • Põhikirjas tehti mitmeid redaktsioonilisi muudatusi;
 • Liikmemaksu (see, mida maksame maailmaorganisatsioonile, 2 šveitsi franki inimese kohta) makstakse edaspidi eurodes;
 • Küpros tegi majanduskriisile viidates ettepaneku vähendada ülalmainitud summat 1,8-le frangile, kuid see ettepanek ei leidnud heakskiitu;
 • 2014. aastal toimub Kreetal I naispolitseinike (IPA liikmete) seminar;
 • Otsustati tulevaste maailmakonverentside ja –kongresside toimumiskohad:
 • 2014 Potsdam, Saksamaa
 • 2015 Küpros
 • 2016 Uus-Meremaa
 • 2017 Varna, Bulgaaria
 • 2018 Holland
 • 2019 Svaasimaa
 • 2020 Hispaania
 • 2021 USA

Konverentsil ilmnes ka huvitav kokkusattumus PPA praeguse olukorraga – planeeritavad muudatused.  Möödunud aastal valiti IPA maailmaorganisatsiooni uus juhatus ja uus president ning loomulikult on uuel presidendil omad eesmärgid organisatsiooni muutmiseks ja kaasajastamiseks. Viimastega sooviti võimalikult kiiresti alustada, kuid paraku seab piiranguid põhikiri, mille sätete kohaselt saab kardinaalseid muudatusi ellu viia ainult iga kolme aasta tagant toimuva kongressi otsustega. Järgmine korraline kongress toimub 2015. aastal. Siinkohal tuli konverents presidendile appi – 46 delegaati esitasid ettepaneku viia järgmisel aastal läbi erakorraline kongress. Mõnevõrra utreeritult näitab viimane number, et maailmaorganisatsiooni riikidest ¾ soovivad areneda ja edasi liikuda, ¼ eelistab senise olukorra säilitamist. Ühtlasi sisaldus ülaltoodus ka omamoodi toetusavaldus presidendile.

Huvitav oli kuulata  erinevate riikide ettekandeid, kus IPA on astunud märkimisväärseid samme heategevuse vallas. Olulisi summasid on annetatud lastele. Näitena võib tuua Pakistani delegaadi ettekande haigla rajamisest. Samast valdkonnast oli ka konverentsi korraldajamaa Taani eelnev palve mitte tuua neile kingitusi. Kui keegi soovis taanlasi tänada, siis oli võimalik kanda sobiv rahasumma konverentsi ametlikule arveldusarvele ning taanlased lubasid need summad üle kanda SOS lasteküladele.

Palju tähelepanu pöörati konverentsil teemale kuidas saada uusi liikmeid. USA delegaat tutvustas oma riigis loodud videoklippi, mida lubas kasutada ka teistes riikides. Nüüd on see klipp ka meie kodulehel saadaval.

Lisaks ametlikule osale olid õhtud täidetud aktiivse mitteformaalse suhtlemisega. Nagu ikka kohtusime vanade sõpradega ja leidsime juurde uusi.

Konverentsi külalistele toimusid eraldi ekskursioonid, samas ei jäänud kultuuriprogrammist päris ilma ka delegaadid ja vaatlejad. Koos külalistega oli meil võimalus olla Kopenhaageni linnapea külalisteks, kus lisaks tervitusele ja ülevaatele linna kohta, pakuti ka traditsioonilisi pannkooke. Külastasime ka Kopenhaageni politsei peakorterit. Pärast kohaliku politseijuhi tervitust hoone siseõues andis tüdrukutest koosnev puhkpilliorkester väikese kontserdi vigurmarsi saatel. Kuuldavasti olevat politseijuht samal õhtul andnud lubaduse IPA liikmeks astuda.

Linnaekskursiooni käigus vaatasime muuhulgas üle legendaarse merineitsi, mis on inspireeritud Hans Christian Anderseni samanimelise muinasjutu järgi. Muinasjutt räägib väikesest merineitsist, kes loobus kõigest, et olla koos noore kena printsiga maa peal. Igal hommikul ja õhtul ujus merineitsi veepinnale ja istus vees olevale  kaljurahnule. Sealt vaatas ta igatsevalt kalda poole, lootuses püüda oma armastatud printsi pilku.

Külastasime ka Kopenhaageni linnast 50 km kaugusel paiknevat IPA maja, mille õues andsid etenduse muistsed viikingid. 

 

Ain Lepikult
IPA Eesti osakonna president

Karl Põder
IPA Eesti osakonna peasekretär

http://www.youtube.com/watch?v=cQNnrD7LlNM

Pin It