IPA Eesti uudised

Previous Next

Moskva naispolitseinikud käisid meil kogemusi omandamas

17.-20.12.2015 külastasid Tallinnat Moskva politsei peavalitsuse naiskogu esindajad. Põgusal kohtumisel IPA Eesti osakonna ja Eesti Politsei Naisühenduse esindajatega oli eesmärgiks kogemuste vahetamine ja huvi politseis töötavate naiste ühenduse loomise vastu.

 

Oldi ühisel meelel, et politseis töötavate naiste kutsetöö on väärtustatud ja politseiorganisatsioonide parim praktika ja rahvusvaheline kogemus on igapäevase töö alus.

Maagiline ja jõululik Tallinna vanalinna ekskursioon jättis külalistele vapustava mulje. Samuti nauditi jõulusööki vabaõhumuuseumis, vaadati Lauluväljakut ja käidi teletornis. Lisaks tutvuti ka Häirekeskuse tööga.

Öeldakse,et kuritegevusel pole piire, nii ei ole piire ka naiste ühtsusel - naistel, kes töötavad politseis inimeste heaolu ja sotsiaalse turvalisuse nimel võrdselt meeskolleegidega on ka abikaasad ja emad.

Visiitide vahendamine on küllaltki levinud kontaktide vorm IPA liikmete vahel.
Järgides politseiassotsiatsiooni põhikirja tuleb meil aidata IPA rahvuslike sektsioonide liikmeid nende visiitide ajal meie riiki.

Servo Per Amikeco
Maret Tamra