IPA Eesti uudised

Kokkuvõte Viinis toimunud Põhja-Euroopa osakondade foorumist

14.-17. juuni 2018 toimus Viinis järjekordne IPA Põhja-Euroopa Foorum (NEF), millest võtsid osa 19. riigi ( Austria, Belgia, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Holland, Norra, Poola, Rumeenia, Venemaa, Rootsi, Šveits, Inglismaa) ning Gimborni informatsiooni- ja õppekeskuse esindajad.

Seekordse foorumi põhiteema oli alg- ja täiendõpe politseis.

Avasõnad ütlesid IPA Austria president hr. Martin Hoffmann ja Alam-Austria Politsei peadirektor hr Konrad Kogler.

Peale ametlikku avamist ja fotot toimus delegatsioonide tutvustus.

Arutleti järgmistel teemadel:

1. Tagasivaade 2017 aastal Moskvas toimunud NEF-ile. Venemaa president avaldas kahetsust, et osa võttis vähe riike ning toonitas, et IPA ei aja poliitikat.

2. Muutused IPA sektsioonides eelmise ja selle aasta foorumite vahel. Kõikide sektsioonide esindajad andsid ülevaate, kas ja millised muutused on toimunud. Mina andsin ülevaate meil toimunud valimistest, uude juhatusse valitud liikmetest ning nende ametikohtadest. Ainult neljas IPA sektsioonis on aasta möödunud muutusteta.

3. Austria IPA sektsioon andis ülevaate oma tegevusest ning probleemidest. Tuleb tõdeda, et ka Austrias on samad probleemid, mis meil: IPA liikmeid jääb vähemaks ning noored ei ole IPA liikumisest huvitatud.

4. Gimborni informatsiooni- ja õppekeskuse õppekoordinaator Ulrike Neuhoff andis ülevaate keskuses toimunud üleujutuse kahjustustest ning renoveerimistöödest. Vihmadest tekkinud üleujutus kahjustas suuremat osa lossist. Kaasaarvatud seminari- ja kontoriruumid. Suurem osa elektroonikast tuleb välja vahetada. Samas on hea tõdeda, et renoveerija teeb väga head ja kiiret tööd ning nii mõnigi asi saab parem kui enne. Näiteks peamine seminariruum ehitatakse ümber ning see saab suurem. Õppetöö on taastunud ning toimub plaanipäraselt.

5. Ülevaate õppimisvõimalustest andis Austria IPA – Akadeemia õppetooli juhataja hr Peter Schweiger. Põhiliselt läbivad akadeemias kursused Austria politseinikud, kuid arvestades rahvusvahelist olukorda nii migratsiooni kui ka terrorismi poolt vaadates, siis järjest rohkem panustatakse koostööle ka teiste riikide politseiga. Praeguseks on koostööd tehtud põhiliselt Poola, Tšehhi, Ungari, Slovakia ja Sloveenia politseiga. Vastus Rumeenia presidendi küsimusele, et kas on võimalik ka teistest riikidest koolitustele tulla, oli jaatav. Siiski, kui Austria politseinikele on kursused väikese raha eest või lausa tasuta, tuleb teise riigi politseiametnikul maksta kursuse täishind, mis on nädala eest kuskil 400 €.

6. Alg- ja täiendõpe Austria politseis. Ülevaate andis Austria Sisekaitseakadeemia rahvusvahelise koostööosakonna juhataja asetäitja hr Peter Lamplot. Austria on riik Euroopa keskel, kus elab ligikaudu 8,5 miljonit elanikku. Riik on jaotatud 9 võrdseks föderaalringkonnaks, kus on igas oma föderaalpolitseidirektoraat. Austrias on 27000 politseiametnikku ja väljaõpe toimub 10-s väljaõppekeskuses üle Austria. Karjäärisüsteemis on 4 põhiastet: Baastreening (kadett) 24 kuud - läbimise järel on ametnik omandanud põhiteadmised politseitööst; Põhitase (E2b) – miinimum 3 aastat praktilist tööd, selle aja jooksul toimub ka nn selekteerimise protsess, kes on võimeline edasi töötama ja kes lahkub, taseme tõstmine ei ole kohustuslik; Kesktaseme õpe (E2a) 9 kuud väljaõpet; seejärel 1 – 3 aastat praktilist tööd, toimub jälle valik, kes jääb samale tasemele ning kes läheb edasi. Seejärel kõrgem aste (E1) – bakalaureusõpe 3 aastat. Kuna akadeemial ei ole õigust anda kõrgharidust tehakse koostööd nn tavaülikoolidega, kus alates 2006-st aastast on välja töötatud eraldi programm kõrgematele politseiametnikele. Väljaõpe toimub politseitöö kõrvalt ehk osa ajast on nad politseiametnikud ning teise osa osalise tööajaga õpilased. Ja kõige lõpuks on nn tippjuht. Läbib töö kõrvalt 2-e aastase spetsiaalse õppeprogrammi „Master of Strategic Securiti Management“, mis on mõeldud politseiametnikele ja riigiteenistujatele.

7. UNODC (ÜRO uimastite ja kuritegevuse büroo) algatused julgeolekualastest treeningutest ja õpingutest. Ülevaate andis külalislektor hr Tofik Murshudlu Ühinenud Rahvaste Viini Büroost. Koostööna nähakse kolme põhilist sammast: a) Teaduslik ja analüütiline töö, et suurendada teadmisi ja arusaamist uimasti- ja kuritegevusega seotus küsimustest ning laiendada poliitiliste ja operatiivsete oskuste tõendamise baasi. b) Töö riikide abistamiseks rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimisel ja rakendamisel ning narkootikumide, kuritegevuse ja terrorismi riiklike õigusaktide väljatöötamisel. c) Tehnilised koostööprojektid, mis suurendavad liikmesriikide suutlikkust võidelda ebaseaduslike uimastite, kuritegevuse ja terrorismi vastu.

8. Prantsusmaa IPA osakond tegi ettekande noortevahetusprogrammist. Programmi idee seisneb noortele erinevate kultuuride tutvustamises ja võõrkeele arendamises kogemusreisi läbi. Kuigi lennupiletid tuleb osavõtjal endal kanda on kohapealne elu võõrustava IPA pere juures tasuta, samuti tuleb arvestada asjaoluga, et saates oma noor IPA programmi, tuleb ka ise astuda võõrustava pere rolli. Elu kohaliku perega annab võimaluse kogeda kultuuri ja kohalikku elu vahetumalt kui ööbides hotellis või võttes osa rahvusvahelistest noortelaagritest. Programmist saavad osa võtta 15 – 22 aastased noored ning avaldus osalemiseks tuleks täita vähemalt kuus kuud enne osalemist. Täpsem info vahetusprogrammi kohta saadetakse laiali lähiajal.

9. Sektsioonide töö sotsiaalsfääris ning kogemuste jagamine. Tõin siin esile IPA Eesti üllitatud raamatu „Minu sõber politsei“

10. Sektsioonide töö kultuuri sfääris. Rääkisin meie koostööst Soome, Läti ja Leedu IPA-ga. Aastakoosolekute külastused (soomlased tõid näiteks, kuidas korraldati koos aastakoosolek Tallinnas ja saime palju kiidusõnu), Läti/Leedu suvepäevad, meie igasügisene reis Leetu või Poola.

11. Erialaline sektsioonide töö. Paraku tõdesin, et meil on veel, kuhu pürgida.

12. IPA Holland andis lühiülevaate sügisel Rotterdamis toimuvast Maailmakongressist. Eesti IPA-t esindavad sel aastal Uno Laas, Janek Pedask ja Maret Tamra.

13. Lepiti kokku järgmine foorumi toimumise koht. Aastal 2019 võõrustab foorumist osavõtjaid Taani.

Uno Laas

nef2018 1nef2018 2nef2018 3nef2018 4

Vaata ka pilte IPA Viini regiooni FB lehelt.

Pin It