IPA Eesti uudised

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni Eesti osakonna juhatus kutsub kokku korralise üldkoosoleku 14. augustil 2021. Asukoha ja täpsema ajakava teatame hiljem. Paraku ei lubanud epidemioloogiline olukord ning PPA suunised üldkoosoleku läbiviimist 19.06.2021, mis oli esimene variant. Kuigi tänaseks on piirangud leevenenud, soovime võimalikke ohte vältida. Seega otsustas juhatus kutsuda kokku üldkoosoleku 14.08.2021.

Üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks ning kättesaadavad on vajalikud desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt üldkoosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele.

Kuna hetkel on raske ennustada, kas füüsilise koosoleku toimumine on võimalik lähtuvalt COVID 19 olukorrast riigis, oleme valmis üldkoosoleku ja selle sees valimiste läbiviimiseks ka elektrooniliselt.

Olenemata asjaolust, kas üldkoosolek saab toimuma füüsiliselt või elektroonilisi kanaleid kasutades – on juhatus otsustanud sisse viia sisulised muudatused üldkoosolekul juhatuse- ja presidendi valimisel. Otsuse tegemisel on juhatus võtnud arvesse liikmete seisukohti volikirjade piiramisega seotud aruteludel ning otsustanud muuta valimiste reegleid selliselt, et valimised oleksid mõlemal juhul läbi mõeldud ja läbipaistvad.

Juhatus määras üldkoosolekule järgneva päevakava:

 1. Juhatuse aruanne 2020. a. tegevuste kohta
 2. Juhatuse liikmete ning presidendi valimine 

Korralduslikud küsimused

Käesoleva aasta üldkoosolekul toimub otsuste vastu võtmine (hääletamine) alljärgnevate reeglite alusel, mis on kinnitatud IPA Eesti juhatuse 19.05.2021 koosoleku otsusega.

Käesoleval aastal on IPA Eesti osakonna liikmetel võimalus anda oma seisukoht (hääl) üldkoosoleku valimisi puudutavale päevakorrapunktile soovi korral enne üldkoosolekut elektrooniliselt hääletades. Selleks lõi IPA Eesti juhatus osakonna koduleheküljele vastava võimaluse. Juhul, kui füüsilist koosolekut ei ole võimalik piirangute tõttu läbi viia siis jäävad kehtima liikmete poolt elektrooniliselt antud hääled. Kui füüsiline koosolek siiski saab toimuda, arvestatakse nii füüsilisel koosolekul osalenute hääli kui ka varasemalt elektrooniliselt laekunud hääli. Kui enne üldkoosolekut elektrooniliselt hääle andnud liige osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, ei teki tal kohustust üldkoosolekul oma häält uuesti anda. Arvesse võetakse liikme poolt viimasena antud hääl.

Üldkoosoleku hääletusprotsessi korraldamiseks ja häälte lugemiseks moodustas juhatus 19.05.2021 koosoleku otsusega valimiskomisjoni, kuhu kuuluvad 5 liiget, kellest 3 on põhi- ja 2 asendusliiget.

Valimiskomisjoni liige ja kodulehe haldaja on kohustatud hoidma saladuses valimistega seotud isikuandmeid.

Kõik valimistega seonduv on kodulehel nähtav ainult liikmetele pärast kodulehele sisselogimist läbi rippmenüü “Liikmetele”. Et veenduda kasutajatunnuste ajakohasuses saadab kodulehe haldaja kõigile liikmetele meeldetuletuseks personaalse e-kirja. Juhul kui teie parool on aegunud leiate kirjast vajalikud andmed parooli iseseisvaks taastamiseks. Pärast sisselogimist leiate kõik valimistega seonduva menüüst Liikmetele - E-üldkoosolek.

Juhatuse valimise protseduurika

 1. Juhatus määrab kandidaatide esitamise perioodi ja kuulutab kandidaatide esitamise avatuks.
  a. Kandidaatide esitamise periood on 01.06. - 18.06.2021.
  b. Kandidaadid esitatakse e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
  c. Esitatud kandidaadid avaldatakse IPA Eesti kodulehel hiljemalt 5 päeva peale esitamist.
  d. Kui esitatud kandidaat ei soovi valimistel kandideerida, saadab ta teate kandideerimisest loobumisest e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Kandideerimisest loobumise kohta tehakse vastav märge IPA Eesti kodulehel liikme nime juurde.

 2. Iga liige saab esitada juhatuse liikme või presidendi kandidaadiks iseenda või teise IPA Eesti liikme (arv ei ole piiratud) ning lisab kandidaadi nimele soovitatavalt lühikese selgituse miks kandidaat esitatakse ja millise panuse kandidaat annab organisatsiooni arengusse.

 3. Kandidaatide esitamise perioodi lõppedes valimiskomisjon:
  a. suleb ja koondab kandidaatide nimekirja;
  b. võtab iga kandidaadiga personaalselt ühendust, saamaks kandidaadilt kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.

 4. Kandidaat on iga IPA Eesti liige, kes:
  a. on esitatud kandidaadina IPA Eesti presidendi või juhatuse liikme positsioonile;
  b. on kättesaadav kandideerimiseks nõusoleku küsimiseks ja annab kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku.

 5. Kandidaat, kes ei anna kandideerimiseks kirjalikku nõusolekut kustutatakse kandidaatide nimekirjast.

 6. Kandidaadil on võimalus esitada enda lühitutvustus pärast nõusoleku andmist hiljemalt 10.07.2021 e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 7. Kandidaatide lõplik nimekiri koos iga kandidaadi lühitutvustusega avaldatakse IPA Eesti kodulehel hiljemalt 20.07.2021. Kandidaatide nimekiri asub IPA Eesti kodulehel kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

 8. Ajavahemikul 27.07.2021 00:00:00 kuni 06.08.2021 23:59:59 toimub elektrooniline hääletamine IPA Eesti osakonna koduleheküljele loodud e-hääletuse võimaluse kaudu. Sisseloginud kasutajal on võimalik hääletada oma kandidaatide poolt ühel korral. Hilisem muudatuste tegemine või mitmekordne hääletamine ei ole võimalik.

 9. Hääletustulemustele on juurdepääs vaid valimiskomisjoni liikmetel ning kodulehe haldajal.

 10. Valitakse:
  a. üks kandidaat IPA Eesti presidendi positsioonile;
  b. kuus kandidaati juhatuse liikme positsioonile.

 11. Ühte ja sama kandidaati on lubatud valida nii IPA Eesti presidendi kui ka juhatuse liikme positsioonile. Kui mõlemale positsioonile esitatud liige ei osutu valituks presidendiks, osaleb ta sellisel juhul ka juhatuse liikme valimistel.

 12. Presidendiks valitud liige eemaldatakse omakorda juhatuse liikme kandidaatide hulgast juhul kui ta osutus valituks ka juhatuse liikme positsioonile. Siis saab koha juhatuses pingereas järgmine kandidaat.

 13. Üldkoosoleku päeval füüsilise koosoleku korral toimub IPA Eesti kodulehel avaldatud kandidaatide nimekirja alusel salajane hääletamine, kus president ja juhatuse liikmed valitakse lihthäälteenamuse alusel. Füüsilisel koosolekul antud häältele liidetakse elektrooniliselt antud hääled.

 14. Juhul kui tähtajaks elektrooniliselt hääletanud liige osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, ei teki tal kohustust üldkoosolekul oma hääl uuesti anda. Kui liige siiski soovib üldkoosolekul hääletada ja oma varasemalt antud häält muuta, teavitab ta sellest üldkoosolekule osalejaks registreerimisel. Arvesse võetakse liikme poolt viimasena antud hääl.

 15. Valimiskomisjon loeb kokku füüsilisel üldkoosolekul antud hääled, liidab neile elektrooniliselt antud hääled ning kannab hääletustulemused hääletusprotokolli, mille allkirjastavad kõik valimiskomisjoni liikmed. Kui valimiskomisjoni liige ei soovi hääletusprotokolli allkirjastada siis põhjendab ta seda otsust üldkoosoleku ees.

 16. Kui üldkoosolekut füüsiliselt korraldada ei ole võimalik, koostab valimiskomisjon elektrooniliselt antud häälte põhjal 14.08.2021 hääletusprotokolli valimistulemuste kohta ja saadab selle viivitamatult liikmetele. Hääletusprotokolli mitteallkirjastanud valimiskomisjoni liikme kirjalik põhjendus saadetakse liikmetele koos hääletusprotokolliga.

Lugupidamisega
IPA Eesti osakonna juhatus

 

Pin It