IPA Eesti uudised

Põhja piirkonnakonstaabli muljed IPA noorte politseinike kohtumiselt

Kasutaja hinnang: 5 / 5

Aktiivne tähtAktiivne tähtAktiivne tähtAktiivne tähtAktiivne täht
 

Septembri esimesel nädalal õnnestus mul osaleda IPA noorte politseinike seminaril Hollandis. Kogemus oli igati positiivne ja kasulik, mis annab kindlasti motivatsiooni edaspidigi IPA liikmena erinevate riikide politseinike omavahelist suhtlust ja koostööd edendada.

Taoline noorte politseinike kohtumine oli esmakordne ning selle peamiseks eesmärgiks oli riikidevaheline sõprussuhete loomine, tutvumine teiste riikide töö ja praktikaga erinevates valdkondades. Päevad olid sisutihedad ja informatiivsed. Näiteks külastasime Amsterdami päästeametnike väljaõppekeskust, osalesime erisugustes töötubades ning tutvusime narkokoerte väljaõppega. Meile selgitati ka sealset seadlusandlust narkootiliste ainete tarvitamisel, valdamisel ja omamisel ning missugune on nende praktika narkootikumide leviku peatamiseks.  Schipholi lennujaamas tutvusime sealse töö, piirikontrolliga ning pommikoerte väljaõppega. Saime õpetust nii turvalisuse, identiteedipettuste kui võltsitud dokumentide avastamise tutvustamise kohta 

Seminari raames õnnestus kõigil kohalolijail külastada veel Euroopa kohtumaja Haagis, kus anti põgus ülevaade kohtumaja tööst.
Noorte ipakate kohtumisest Amsterdamis võttis osa 41 politseitöötajat 25 eri riigist. Kõige kaugemad külalised olid tulnud  muu hulgas Uus-Meremaalt, Austraaliast, Jaapanist, Hiinast ja Sri Lankalt. Kuigi inimesed ja nende kultuurid olid kohati väga erinevad, saime kõik üllatavalt hästi läbi. Toredamat ja ühtehoidvamat seltskonda ei olekski saanud soovida.

Mailis Palm
Põhja Prefektuuri Kesklinna jaoskonna piirkonnapolitseinik

IPA Eesti osakonna presidendi Ain Lepikulti kommentaar:

Arutasime IPA Eesti osakonna juhatuses, kes võiks olla Eesti osaleja sellel seminaril ning valik langes Mailise kasuks. Teades, et noortel politseinikele pole rahadega just priisata, õnnestus saata ta ametlikult välislähetusse, see tähendab, et reisikulud kattis Politsei- ja Piirivalveamet. Kahtlemata oli võimalus osaleda taolisel seminaril Mailisele avansiks ning nüüd ootame temalt aktiivset kaasalöömist IPA Eesti tegemistes.
Loodame, et taolised noorte politseinike seminarid saavad traditsiooniks ning aktiivsetel IPA liikmetel on võimalik ka tulevikus neis osa võtta. Teadaolevalt kavatsetakse järgmine  seminar korraldada 2013. aastal Austraalias.
Lõpetuseks jääb vaid soovitada neile aktiivsetele politseinikele, kel on huvi sõlmida sõprussidemeid teiste riikide politseinikega - astuge IPA liikmeks ja see võimalus avaneb teil ühel või teisel moel kindlasti.

PS! Pikemalt saab muljeid lugeda aastalõpu Radarist!

Pin It