Muud uudised

Siseministeerium ühtlustab ennetussõnumid õnnetussurmade vähendamiseks

Siseministeerium koostöös päästeameti, politsei- ja piirivalveameti, maanteeameti ning erasektoriga leppisid esmakordselt  kokku ühtse ennetussõnumi ja sellega seotud märgistuse kolmes valdkonnas – vee- ja liiklusohutuse suurendamiseks ning alaealiste alkohoolsete jookide tarbimise tõkestamiseks.

Täna toimunud alkohoolsete jookide tootjate, müüjate ja maaletoojate ümarlaua neljandal kohtumisel tõdeti, et avaliku ja erasektori ühtne ning lihtsasti arusaadav märgistus ennetuskampaaniate korral suurendab inimeste teadlikkust, vähendab riskikäitumist ning alkoholi tarbimise tõttu liikluses või veekogudes hukkunute ja vigastatute arvu.

Siseminister Ken-Marti Vaher avaldas heameelt, et avaliku sektori ja erasektori ennetusalane koostöö on märkimisväärselt laienenud ning näitab juba reaalseid tulemusi. „Peaaegu aasta tagasi toimus siseministeeriumi juhtimisel esimene ümarlaud, mille eesmärgiks oli erasektori kaasamine ennetustöösse. Tänaseks on ettevõtjad ennetusalaselt panustanud nii vee-, liiklus- ja tuleohutuse valdkonda kui ka alaealistele alkoholi kättesaadavuse tõkestamisesse. Selline kaasatulemine ja omapoolne initsiatiiv on positiivne samm ja igati väärikas Eesti siseturvalisust suurendav tegu,“ tunnustas Vaher erasektori tööd. Minister lisas ka, et mitmed tootjad on juba täna ühtse märgistuse kasutusele võtnud ning ennetussõnumitega pakendeid ja kampaaniamaterjale tootmisesse andnud.

Neljandat korda toimunud ümarlaual osalesid alkoholi tootmise, müümise ja maaletoomisega tegelevate ettevõtete ja erialaliitude, samuti politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, maanteeameti ning Terve Eesti Sihtasutuse esindajad. Ümarlaua eesmärk oli arendada ennetusalaseid koostöövõimalusi avaliku ja erasektori vahel eelkõige algaval suveperioodil ning seda peamiselt vee- ja liiklusohutuse valdkonnas.

Ennetustöös kasutatavad ühtsed märgistused – „Kui jood, ära uju“; „Kui jood, ära juhi“; „Alla 18 keelatud“:Lisainfot siseturvalisuse valdkonna ennetussõnumite ja –märgistuse kohta siseministeeriumi koduleheküljelt http://www.siseministeerium.ee/siseturvalisusesonumid/.

Kaili Uusmaa
Siseministeeriumi pressinõunik

SISEMINISTEERIUM 21.05.2012

Pin It