IPA Eesti uudised

IPA Põhja- ja Baltimaade esindajad kohtusid Rakveres

02.-04.06.2017 toimus Rakveres Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni (IPA) Põhja- ja Baltimaade osakondade esindajate kohtumine. Tegu on kord aastas toimuva kokkusaamisega, mis seekord oli Eesti korraldada. Kohtumisel osalesid Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Läti ning Eesti IPA osakondade presidendid ja peasekretärid.

Kohtumisel arutati IPA päevakajalisi probleeme, informeeriti üksteist oma tegevustest ning üritustest, kus võiksid osaleda ka teiste riikide politseinikud. Kohtumisel toonitati, et kõik IPA-sse kuuluvad ja IPA-sse astuda soovivad riigid peavad rangelt järgima inimõigusi. Samuti tunti muret puudujääkide pärast informatsiooni liikumises maailmaorganisatsiooni täitevkomitee ja liikmesriikide vahel. Kuivõrd viimastel maailmakongressidel on muu hulgas kõlanud ka arvamused, et IPA võiks lõpetada Saksamaal asuva rahvusvahelise Gimborni koolituskeskuse toetamise, siis leidsid kohtumise osalejad, et IPA liikmetest politseinike professionaalsete oskuste arendamine on meie jaoks üks prioriteete ning Gimborni koolituskeskus pakub selle jaoks häid võimalusi. Samuti avaldati kohtumisel arvamust, et IPA maailmaorganisatsioon peaks rangemalt jälgima oma finantsvahendite kasutamist.

Kohtumise lõpus võeti vastu eelnevat sisaldav ühisavaldus, mis avaldatakse osalenud riikide IPA koduleheküljel ning mis edastatakse ka IPA maailmaorganisatsioonile. Samuti lubasid IPA Soome ja Taani osakondade presidendid, et ülalloetletud teemasid käsitletakse ka juuni lõpus Moskvas toimuval IPA Põhjamaade foorumil.

Lisaks ametlikule osale kuulus kohtumise päevakorda kultuuriprogramm – politseimuuseumi ja Rakvere linnuse külastus.

Ain Lepikult
IPA Eesti osakonna president

May-Britt Rinaldo ja Ain Lepikult

Pin It