IPA Eesti uudised

IPA võtab üle PPA juhtimise

Kuna viimasel ajal on kasvanud politseiteenistujate rahulolematus PPA juhtkonna suhtes otsustas IPA võtta kasutusele radikaalsed meetmed.

Alates tänasest võetakse IPA poolt üle PPA juhtimine. Asutus nimetatakse ümber Rahvusvahelise Politsei- ja Piirivalveameti Eesti osakonnaks (RPPAEO). Kõigil politseiteenistujatel saab olema kohustus teenistusse võtmisel astuda ka IPA liikmeks. Asutuse juhtimine muudetakse demokraatlikuks ja asutust juhib IPA Eesti osakonna juhatus. See tähendab, et asutuse juhtkonda on võimalik kandideerida kõigil politseiteenistujatel ja juhtkond valitakse demokraatlike valimiste teel. Kuni järgmiste IPA Eesti osakonna juhatuse liikmete valimiseni kolme aasta pärast, juhib asutust praegune juhatus. Samuti tuuakse asutuse töökorraldusse sisse IPA tööpõhimõtted. See tähendab, et kõik ametnikud teevad oma tööd vabatahtlikuse alusel ja peavad maksma RPPAEO liikmemaksu. Liikmemaksu maksmata jätmise korral ametnik kaotab liikmelisuse ehk teisisõnu vallandatakse. Liikmemaksudest moodustatakse fondid, kust toetatakse raskustesse sattunud liikmeid vastavalt juhatuse suvale. Vastavalt Eestis levinud tavale korraldab juhatus üle jäänud raha eest endale välislähetusi, millede kohustuslikuks osaks saavad olema kõikvõimalikud lõbustused ja huvitavate mittetööalaste messide külastamised.

Täname mõistva suhtumise eest!

Pin It