IPA Eesti uudised

Poolas tehti kokkuvõtteid ja arutati uusi projekte

Politseikindrali vastuvõtt22.oktoobrikuu päeva varahommikul võtsid Ida prefektuuri kaks ametnikku, IPA-Poola Bialystoki regiooni küllakutsel, ette reisi 2012 Narva- Jõesuus Ida prefektuuri piirivalvebüroo valmidusüksuses toimunud rahvusvahelise noorsoovahetusprojekti kokkuvõteteks, kogemuste vahetusteks politseitöös ja 2013 aastal planeeritava rahvusvahelise projekti aruteluks.

 

Reisilised olid Jõhvi konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik Svetlana Safronova ja reisimuljete kirjapanijana Ida prefektuuri korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö talitusest Peeter Pau.

Sõit oli läbi Läti ja Leedu Poola linna nimega Bialystok. Lätist läbisõit oli viperusteta, kuid seda ei saa öelda mitte Leedu kohta, kus tuli teha tänu omale apsakale ja tähelepanematusele umbes 150 kilomeetrine ring. Nimelt Kaunasest ümbersõidu juures ajasime omavahel juttu ning ei pannud tähele trassilt mahasõitu Marijampole suunas. GPS- ile oli pandud peale lõppkohaks ilusti Bialystok ning GPS juhataski meid õiget teed ning ka otsemat teed Bialystoki suunas. Ainule häda oli see kui me avastasime end olevat jõudnud Valgevene – Leedu piirile ning edasi me sõita enam ei saanud, kuna puudus viisa edasisõiduks – Bialystokini jäi ainult 60 kilomeetrit. Pidime sõitma tagasi ning auto sõidusuunaks võtma läbi Lazdijai piiripunkti Augustowi ja edasi juba sihtkohana Bialystoki. Sihtkohta jõudsime kell 18.30 kohaliku aja järgi (meie kell oleks näidanud 19.30). Meid võttis vastu Slawomir Zrajkowski ning Kazmierez Kmita. Majutuse kohaks oli kolmetärni hotell “Zejer”, mida loetakse IPA poolt tunnustatud hotelliks Poolas. Peale kohalejõudmist saime kinnitada veel hotelli restoranis keha ning puhata numbritubades reisiväsimust välja kuni hommikuni.

Teisipäev, 23.10.2012
Ennelõunane visiit Bialystoki peakomandatuuri, kus võtsid meid vastu piirkonnašeff politseikindral Slawomir Miezwa koos asetäitja komandant Adam Petelskiga korrakaitsealal.

Peamiseks jutuks oli sel aastal olnud rahvusvaheline project “You and Me”, selle tegevused ja Poola grupi noortelt tulnud tagasiside ning juba uueks aastaks planeeritav uue tegevusväljundiga rahvusvaheline projekti arutelu.

Vestluse käigus selgusid huvitavate faktidena, et Bialystokis elab ca 300 000 elanikku, neist omakorda on üliõpilasi erinevates teaduskondades õppimas umbes 30 000 ringi.

Tehti ringkäik politseimaja mööda ning vaadati peamajas töötavate ametnike töötingimusi. Huvitav on tõdeda, et peamajas on eraldi juhtimiskeskus, kuhu koondatakse väiksematest komissariaatidest saadav info ööpäeva sündmuste kohta. Kasutuses on korrapidajal programm OPIS nagu meilgi, kust saab ülevaate toimunu kohta. Veel on kasutuses “Policja KSIP” programm, mis on sarnane meil oleva MIS programmiga – ainult suureks erinevuseks on see neil, et kui on vajalik saada KSIP- ist mingeid andmeid, siis saadakse need väga kiirelt kätte- programm on igati töökindel. Igapäevaselt antakse aru juhtkonnale ööpäeva sündmuste kohta. KSIP programmis on huvitav veel see, et eraldi on ülevaade piirkonnas ja terves Poolas toimuvate suuremate ürituste kohta - olgu ta jalkamatš või mingi planeeritud miiting. Kirjas on vastutava isiku kontaktid, palju on politseiresurssi vajadus ning saadakse ürituse kohta andmebaasi sisestada lisainfot, siduda isikuid jne.Bialystoki palee aias

On olemas veel teine süsteem “ERI” mis on kohaliku tasandiga piirduv , milles registreeritakse kogu teatud piirkonna info - ööpäevas registreeritakse ca 150 000 juhtumit. Süsteemi abil saab  otse teha piirkonna analüüsi juhtumite kohta erinevatest sündmuse liikidest- sama süsteem on aluseks regiooni igahommikuse ettekande koostamisel ülemale. Kui ringkäik peamajas tehtud viidi meid tutvuma linna komissariaadiga. Vastu võttis komissariaadi juht. Tööolustik on enamvähem nagu meil, kuid siiski jäi silma juhtimiskeskuse töökorraldus. Eraldi linnas toimuvat jälgib kaameratest kolm politseiametnikku ning vajadusel edastavad info väiksemate komissariaatide patrullidele. Ööpäevas on väljas igapäevaselt 24 patrulli, kes reageerivad erinevatele juhtumitele kui on vajadus ja vormistavad- on nn universaalekipaazid.Linnakomissariaadis alaealiste kinnipidamisploki WC

Huvitav on see, et eraldi on olemas linna komissariaadi juures maja alaealistele kinnipeetavatele. Majas on lisaks olmeruumidele spordisaal ja mängu-õppetuba. Alaealistega tegelev ametnik on küll politseiametnik, kuid ei kanna igapäevaselt politseivormi.

Komissariaadis töötavad konstaablid, patrull, krimka, eksperdid- kõik alluvad komissariaadi juhile, kes koordineerib ja suunab nende tööd. Keskmine töökoormus on ühe krimkaametniku kohta 17,5 kriminaalasja kuus. Konstaablite töösuund on see, et nad peavad olema rohkem oma piirkonnas ja suhtlema elanikkonnaga, mitte olema komissariaadis laua taga ning vormistama mingeid dokumente.

Jalutuskäigul Bialystokis oli võimsaks vaatamisväärsuseks Bronitskite barokkstiilis palee koos ümbritseva aiaga. Antud ajal asub pales Meditsiini Ülikool.

24.10.2012
Väljasõit Bialowiezasse.
Komissariaadi külastus – vastu võttis meid komissariaadi juht, kes andis väikese ülevaate piirkonnast ja enimlevinud juhtumitest. Komissariaadis töötab 80 ametnikku. Komissariaadis eriti ringi vaadata polnud või õigemini öeldes ei näidatud, sest terves majas oli remont ja ehitustööd. Bialowieza RahvuspargisBialowieza Rahvusparki ja loodusmuuseumi tutvustas rahvuspargi direktor. Räägiti ajaloost ning piirkonna eripärast loodusreservaadina. Rahvuspark on võrreldav meie Elistvee ja Luua piirkonnaga kus on huvitavad metsad erinevate puuliikidega ja loomaaed kohalikes eluoludes  elevate loomaliikidega. Pealelõunat külastasime Valgevene piiril asuvat piiripunkti ning hiljem kordonit. Võrdluseks võiks tuua meie piirivalvurite elamistingimused kordonis - meil on majutatud enamasti kahestesse tubadesse, kuid neil nelja kuni kuuekesi ühes toas.

25.10.2012
Peale hommikusööki lepiti Poola kolleegidega kokku konkreetsed tegevused järgmise aasta rahvusvahelise projekti planeeritavates tegevustes ning kojusõit sai alata.

Vahepeatuse tegime Leedus Utena kolleegide juures. Utenas võttis vastu meid Rimvydas Edietis koos kolleegidega IPA Utena sektsioonist. Ühisel õhtusöögil räägiti maast- ilmast ja politseitööst ning  ühe teemana oli arutusel 2013 aastal planeeritav projekt.

Utenast saime sõitu jätkata kusagil kella kaheksa paiku õhtul. Mida lähemale jõudsime Eestile seda halvemaks muutus ilm- paduvihm vaheldus lörtsiga. Kui ületasime Eesti piiri Vastse- Roosast, siis olime sattunud nagu teise aja- ja ilmastikuvööndisse - maad kattis umbes 10 cm paksune lumevaip ning sadas laia lund.

Kokkuvõtteks võib öelda, et lähetus oli igati produktiivne nii töö kui ka silmaringi arendamise poolest. Päevad olid küll pikad ja väsitavad kuid selle eest huvitavad.

 

Servo per Amikeco!
Teenida sõpruse kaudu!

Peeter Pau

Pin It